Home | NL | FR | Links |Contact  

 

   

 

De betekenis van de naam

In zijn boek "Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk", Uitgeverij L.J.Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2003, schrijft Frans Debrabandere op blz. 623:

Hoorsele, van; van Hoorzele, Horseele, Verhoosel(e):
- Plaatsnaam Hoorzele bij Lochristi (OVl), 1295 Egidii de Hoersele; 1334 Jan van der Oerzele, Lochristi; 1351 Jacop van der Horzele, Gent.
- Plaatsnaam in Waasmunster (OVl): 1306 leen ter Horzele, 1295 Soeta filia Marie de Hoersele.

In het Jaarboek XXII uit 1986 van de Heemkundige Kring Oost-Oudburg vzw schreef Dr Maurits Gysseling het volgende over Hoorzele op blz. 22:

Vroegmiddeleeuwse namen op sali:

Van Sloten hingen een aantal mansioniles af, die meestal namen op sali droegen: Hrintsale, Faltsale, Friessale, Wetersale, Basin-gasele. Wellicht leeft Faltsale voort in de naam Molzele, te Oostakker, en Hrintsale in de familienaam van der Hoersele en in 1480 Hoerseel tiende, te Lochristi, en 1770 heerelijckhede van Oorseele, te Desteldonk (voor de verspringing van r, vergelijk bv. hors en ros). In Hrintsale schuilt het woord hrinth- dat Nederlands rund werd; in Faltsale een woord dat bewaard is als Oudengels falud, Oudfrans falde "schaapskooi". Met Oudnederlands sali, later zele, zijn verwant: Oudbulgaars selo "tent, landgoed" en selitva "woning", Litauws sala "dorp", Gotisch saljan "verblijven" en salithwós "herberg", Oudnoords sel "herdershut" en sal-r "zaalgebouw". In bovengenoemde namen lijkt men "herdershut, stal" te mogen aannemen.